Pasza Krowa B 18 non GMO

Pasza przeznaczona dla krów mlecznych i jałówek hodowlanych. Zawiera 18% białka, idealnie uzupełnia dawkę żywieniową o pasze takie jak: kiszonka z kukurydzy, GPS, kiszone wysłodki buraczane oraz kiszone ziarno kukurydzy. Poprawia wydajność mleczną oraz parametry rozrodu a także pozytywnie wpływa na procesy trawienne i stabilizację procesów fermentacyjnych w żwaczu. Dostarcza energii w postaci skrobi.