Chemiland - Działalność Społeczna

Działalność społeczna

 

 

Chemiland Sp. z o.o. zawsze chętnie wspomaga różnorodne działania związane z edukacją, sportem,  kulturą oraz wspiera prowadzone akcje charytatywne.
 
Firma Chemiland aktywnie uczestniczy w rozwoju dzieci i młodzieży – wspiera finansowo działania organizowane przez okoliczne szkoły, współpracuje ściśle z tutejszym Kołem Łowieckim, a w ten sposób pomaga w kształtowaniu odpowiedzialnej postawy uczniów wobec otaczającego nas środowiska.  Dzięki udzielonemu wsparciu wraz z gronem Nauczycieli i Myśliwych udało się  nam:
-        zorganizować Piknik Myśliwski dla dzieci oraz festyn z okazji Dnia Dziecka,
-        założyć kilka remiz śródpolnych – będą służyły zwierzynie leśnej,
-        pomóc w budowie paśników i karmników, które umieszczono w łowiskach.
 
Poprzez kilkuletnie sponsorowanie Dzierzgońskiego Klubu Sportowego “Powiśle” w Dzierzgoniu oraz bieżące wsparcie finansowe Klubu Sportowego Ewingi Zalewo firma Chemiland ma również swój wkład w rozwój fizyczny młodzieży.
 
Oprócz tego firma Chemiland cyklicznie dofinansowuje wiele inicjatyw wiejskich, między innymi:
-        Dożynki Gminne,
-        Dożynki Sołeckie,
-        Święto Plonów,
-        Święto Mleka,
-        działalność Koła Gospodyń Wiejskich w Lubochowie, w Starym Mieście.
 
Swoją cegiełkę dorzuciliśmy również dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Dzierzgoniu.
 

Od 2014 roku Firma Chemiland jest jednym z głównych sponsorów PRO STRONGMANA Kordiana Bolczaka – aktualnego Mistrza Polski Strong Man, który odnosi nie małe sukcesy podczas zmagań na zawodach siłaczy. 

 


 Galeria

  
 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060